PRINCE2 en projectmanagement in de zorg

Startdata

Neem contact op met onze planning om u daarna een passend planningsvoorstel te kunnen doen.
Bellen kan natuurlijk ook: 085-8771613

Informatie aanvragen

De uitvoering in het kort
Deze 4-daagse training start met een verkenning van het vak projectmanagement waarna de PRINCE2 foundation opleiding start.
De training wordt afgesloten met het officiële PeopleCert PRINCE2 examen.
Het PRINCE2 diploma heeft op de arbeidsmarkt veel waarde.
Parallel aan deze training wordt een praktijk opdracht uitgevoerd op basis van de eigen praktijk of indien op dat moment geen geschikte opdracht voorhanden is op basis van een casus zodat ook ervaring met de praktijk wordt opgedaan met PRINCE2.
In de training gaan theorie en praktijk hand in hand.
Na examen volgt een verdere verdieping waarbij een verkenning wordt gedaan van de vereiste soft skills, vaardigheden en technieken die van belang zijn voor het succesvol toepassen van PRINCE2 in de praktijk.

In dit ontwikkeltraject projectmanagement op basis van PRINCE2 wordt gekeken naar de bredere context van factoren die een rol spelen bij het behalen van projectmanagementsucces.
Het inmiddels al oude gezegde a fool with a tool is still a fool gaat ook in grote mate op bij het toepassen van projectmanagementmethoden zoals o.a. PRINCE2. Deze training geeft daarom inzicht in de contextuele competenties en de gedragsmatige competenties die samen met situationeel toepassen van de methode van doorslaggevend belang zijn om projecten succesvol te leiden.
Ook laat de training kort enkele andere projectmanagementmethoden de revue passeren zoals Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren en A4, waarbij op hoofdlijnen wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen met PRINCE2.
Vervolgens komt het methodische aspect van het vak projectmanagement aan bod, waarbij de lesstof van de projectmanagementmethode PRINCE2 de rode draad vormt. 
De training betreft een geaccrediteerde PRINCE2 training, gegeven door een specialist uit de zorg.

Inhoud van de training
Cursisten wordt uitgelegd hoe het model is opgezet, hoe de verschillende projectactiviteiten en project rollen met elkaar zijn verbonden en hoe PRINCE2 omgaat met uitzonderingen en wijzigingen, die altijd in een project optreden.
Gedurende de cursus zullen de deelnemers leren hoe ze een projectmanagement organisatie kunnen opzetten die verantwoordelijk is voor het managen en plannen van een project.
Deelnemers zal worden geleerd hoe ze de verschillende projectmanagement rollen kunnen definiëren om ervan verzekerd te zijn dat het project op de meest effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd.
De methode van “managen door uitzonderingen” zal een sleutelrol vervullen bij het behandelen van project issues. Deze cursus behandelt de basis van de PRINCE2 methode en is tevens gericht op het voorbereiden van cursisten op het officiële PRINCE2 foundation examen.

Doelstelling van de training
-Kennis opdoen van PRINCE2 in de zorg
-Certificering van de deelnemers/uw medewerkers (ook incompany mogelijk),
-De link leggen met de dagelijkse praktijk.
-Het bevorderen van teambuilding en samenwerkingsgeest t.a.v. het gebruik van het geleerde.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor projectmanagers, medewerkers van project ondersteuning en medewerkers van kwaliteitsborging. Tevens voor iedereen die ook maar enigszins is betrokken bij en deelneemt aan een of meer projecten.

Programma

Dagdeel 1:
Kennismaking projectmanagement
De bredere context van projectmanagement
Overview PRINCE2

Dagdeel 2:
PRINCE2 principes en processen

Dagdeel 3:
PRINCE2 thema’s

Dagdeel 4:
PRINCE2 thema’s

Dagdeel 5:
Oefenexamen

Dagdeel 6:
Examen PRINCE2

Dagdeel 7:
Projectmanagement inzicht in vaardigheden
Inzicht in workshop vormen
Inzicht in situationeel leidinggeven en groepsdynamiek
Inzicht in verandermanagement
Inzicht in implementeren

Dagdeel 8:
Projectmanagement inzicht in vaardigheden
Inzicht cultuur, houding en gedrag
Inzicht communicatie en onderhandelen
Inzicht politieke machtsverhoudingen

Examenonderwerpen
De karakteristieken en de context van een project en de voordelen van het werken volgens PRINCE2; Het doel van de PRINCE2 rollen, managementproducten en thema’s; De PRINCE2 principes; Het doel, de doelstellingen en de context van de PRINCE2 processen.

Voorkennis en niveau
Enige projectmanagementkennis, MBO.

Examen
Het optionele examen bestaat uit 75 multiple-choice vragen en 5 controle vragen.
De deelnemer moet in 1 uur 35 of meer correcte antwoorden geven om te slagen - 50%.

Cursuskosten
€ 1.050,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image