IPMA - C theorie

Startdata

Neem contact op met onze planning om u daarna een passend planningsvoorstel te kunnen doen.
Bellen kan natuurlijk ook: 085-8771613

Informatie aanvragen

Inhoud van de training
Tijdens de IPMA-C training komen alle technische-, gedragsmatige- en contextuele competenties met betrekking tot Projectmanagement volgens de Induvidial Competence Baseline, versie 4 aan bod. Dit is een internationaal vastgestelde set van competenties waarin is vastgelegd wat project-, programma- en portfoliomanagers moeten weten per IPMA niveau. De inhoud van deze training sluit daarom perfect aan op de nieuwe exameneisen.
Tijdens de training is er veel ruimte voor de ontwikkeling van je eigen vaardigheden als projectmanager door middel van rollenspellen en individuele en groepsopdrachten.
Door uw praktijkervaringen mee te nemen in de opleiding leert u de projectmanagementcompetenties bewuster te hanteren.

De programmaonderdelen zijn
Aftrap, Project Start Up, Risicomanagement, De projectorganisatie, Planning, De projectopdracht, Uitvoering deel 1, Uitvoering deel 2, Projectafsluiting, examentraining, e-learning en evaluatie.

Doelgroep
Projectmanagers met minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van het managen van complexe projecten of deelprojecten.

Voorkennis en niveau
U hoeft niet in het bezit te zijn van het IPMA-D certificaat maar het strekt wel tot aanbeveling, HBO.

Duur
5 dagen

Examenonderwerpen
Het verwerven en versterken van technische, gedragsmatige en contextuele competenties van projectmanagement.

Examen
Volledige IPMA-C certificering bestaat uit een theorie-examen en een assessment om volledig IPMA-C gecertificeerd te worden.
Het optionele IPMA-C theorie examen volgens ICB 4 bestaat alleen uit open vragen en korte casussen, gebaseerd op de eindtermen uit ICB 4.
Na het behalen van het optionele IPMA-C theorie examen krijgt de deelnemer een deelcertificaat van IPMA Certificeren.
Dit examen en daarna het assessment kunnen aangevraagd worden door de kandidaten bij www.ipmacertificeren.nl
Om het volwaardige IPMA C-certificaat te kunnen verkrijgen, dient de deelnemer binnen 18 maanden na inschrijving voor C-theorie het IPMA C-assessment succesvol af te ronden.

Cursuskosten
€ 1.970,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image