Agile Scrum overview

Startdata

Neem contact op met onze planning om u daarna een passend planningsvoorstel te kunnen doen.
Bellen kan natuurlijk ook: 085-8771613

Informatie aanvragen

Inleiding
Er is tegenwoordig steeds meer behoefte om snel, effectief en efficiënt in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de gebruikers van het product of dienst. Scrum biedt hier een uitstekend raamwerk voor, dat op basis van de specifieke situatie ingevuld kan worden. Scrum wordt nu veel toegepast in non-IT omgevingen, zoals HR, marketing en beheerafdelingen.
De Scrum benadering vraagt vooral om een andere mindset. Deze mindset is gebaseerd op de waarden en principes die geformuleerd worden in het Agile Manifesto. Door dit gedachtengoed echt te begrijpen en te kunnen toepassen, kan er snel waarde aan de eindgebruiker of klant geleverd worden. Dankzij de continue feedbackloop kan er tussentijds bijgestuurd worden in de gewenste oplossingsrichting. Deze manier van werken vraagt tevens om een andere managementstijl; vertrouwen op de kennis, kunde en besluitvaardigheid van de medewerkers, durven loslaten en faciliteren, alleen het ‘wat’ formuleren en het ‘hoe’ aan de teams overlaten.

Doel van de training
Tijdens deze training wordt kennisgemaakt met het Agile gedachtengoed en het Scrum raamwerk. Met Scrum wordt gewerkt in relatief kleine multidisciplinaire en zelf-organiserende teams die in korte iteraties werkende producten of diensten opleveren met zoveel mogelijk klantwaarde. Hoewel de theorie van Scrum simpel is, loopt je in de praktijk toch snel tegen uitdagingen en valkuilen aan. Tijdens de training wordt de theorie dan ook aan de praktijk gekoppeld.

Inhoud van de training
Onderwerpen:
•    Agile Mindset en Agile Manifesto
•    Empirisme en Scrum Waarden
•    Scrum Rollen
•    Scrum Gebeurtenissen
•    Scrum Artefacten

Doelgroep
Iedereen die te maken krijgt met deze methode of hierin geïnteresseerd is.

Voorkennis en niveau
Geen, MBO.

Duur
1 Dag. 

Uitvoering
Klassikaal, in company of open rooster

Examen
Er is geen officieel examen verbonden aan deze training.

Vervolgopleiding
Professional Scrum Master I

Cursuskosten
€ 595,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image