TOGAF® 9 TRAINING COURSE – LEVEL 1+2 COMBINED (INCLUSIEF EXAMENS)

Startdata

Start Dagen Inschrijven
23-03-2020 4 Inschrijven
Informatie aanvragen

Achtergrond
Dit framework is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen.
De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan.
Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:
-Architecture Development Method – Het hart van Enterprise Architecture dat in processtappen de architectuur ontwikkeld en beschrijft;
-Enterprise Capability Framework – In dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie.
-ADM Guidelines & Techniques – In dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM.
-Enterprise Continuum & Tools - Beschrijft de interne administratie van architectuur onderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository.
-Reference Models - Beschrijft de opbouw en toepassing van 2 referentiemodellen. De twee referentiemodellen benoemd in het boek, zijn: Technical Reference Model (TRM) en Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM).
-Architecture Content Framework - Beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

Doel van de training
De training bereidt u voor op de officiële TOGAF Foundation en Practitioner (level 1+2) examens.
De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur.
In de training wordt gebruik gemaakt van een casus.
Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.

Inhoud van de training
De training op de eerste dag een algemeen beeld scheppen van Enterprise Architectuur.
Daarnaast gaan we in op de generieke concepten.
Dit doen we door een overview te geven van het gehele boek.
De tweede dag staat in het teken van het uitwerken van een architectuurtraject op basis van een casus, waarbij de concepten die de vorige dag behandeld zijn nogmaals behandeld worden.
Dag 3 en 4 staan in het teken van verdieping.
We breiden de stof verder uit en verdiepen op de eerder behandelde stof.
Ieder onderdeel wordt afgesloten met een vraag, die vergelijkbaar zijn met de examen vragen van Level 2.
Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld.

Deel 1: Introductie
-Introductie Enterprise Architectuur
-Positie Enterprise Architectuur
-Overzicht van concepten

Deel 2: Concepten
-Architecture Capability Framework
-Architecture Develop Method (ADM)
-Guidelines & Techniques
-Enterprise Continiuum & Tools
-Reference Models
-Architecture Content Framework

Deel 3: Doorlopen van de Cyclus
-Preliminary Phase
-Phase A Architecture Vision'
-Phase B Business Architecture
-Phase C Information Systems Architecture
-Phase D Technology Architecture
-Phase E: Opportunities & Solutions
-Phase F: Migration Planning
-Phase G: Implementation Governance
-Phase H: Architecture Change Management

Doelgroep
Architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals; business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur.
IT professionals met een rol binnen architectuur projecten en wilt een goede basiskennis hebben ten aanzien van TOGAF.

Voorkennis en niveau
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur is aan te raden om de aangereikte informatie beter te kunnen consumeren, HBO.

Duur
De training duurt 4 dagen en bestaat uit 2 aaneengesloten dagen level 1 training en 2 aaneengesloten dagen level 2 training.
De examens worden separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie afgenomen via Prometric.

Examen
Deze officiële examens welke opgenomen zijn in de cursusprijs, kunnen op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center
Het level 1 examen is een gesloten boek examen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden.
De cesuur voor het behalen van deze certificering is 55%.

Het Level 2 examen is een open boek examen en bestaat uit 8 scenario meerkeuzevragen die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden.
De cesuur voor het behalen van deze certificering is 60%.

Cursuskosten
€ 2.100,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image