TOGAF® 9 TRAINING COURSE – FOUNDATION – LEVEL 1 (INCLUSIEF EXAMEN)

Startdata

Start Dagen Inschrijven
07-05-2020 2 Inschrijven
Informatie aanvragen

Achtergrond
Dit framework is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen.
De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan.
Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:
-Architecture Development Method – Het hart van Enterprise Architecture dat in processtappen de architectuur ontwikkeld en beschrijft;
-Enterprise Capability Framework – In dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie.
-ADM Guidelines & Techniques – In dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM.
-Enterprise Continuum & Tools - Beschrijft de interne administratie van architectuur onderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository.
-Reference Models - Beschrijft de opbouw en toepassing van 2 referentiemodellen. De twee referentiemodellen benoemd in het boek, zijn: Technical Reference Model (TRM) en Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM).
-Architecture Content Framework - Beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

Doel van de training
De training bereidt u voor op het officiële TOGAF Foundation (level 1) examen.
De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur.
In de training wordt gebruik gemaakt van een casus.
Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.

Inhoud van de training
De training op de eerste dag een algemeen beeld scheppen van Enterprise Architectuur.
Daarnaast gaan we in op de betreffende generieke concepten.
Dit doen we door een overview te geven van het gehele boek.
De tweede dag staat in het teken van het uitwerken van een architectuurtraject op basis van een casus, waarbij de concepten die de vorige dag behandeld zijn nogmaals behandeld worden.
Op deze wijze verkrijgt u een duidelijk en helder beeld van de methodiek en wordt de stof op een verteerbare manier gepresenteerd.
Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld.

Deel 1: Introductie
-Introductie Enterprise Architectuur
-Positie Enterprise Architectuur
-Overzicht van Enterprise Architecture concepten

Deel 2:Enterprise Architecture Concepten
-Architecture Capability Framework
-Architecture Develop Method (ADM)
-Guidelines & Techniques
-Enterprise Continiuum & Tools
-Reference Models
-Architecture Content Framework

Deel 3: Doorlopen van de ADM
-Preliminary Phase
-Phase A: Architecture Vision
-Phase B: Business Architecture
-Phase C: Information Systems Architecture
-Phase D: Technology Architecture
-Phase E: Opportunities & Solutions
-Phase F: Migration Planning
-Phase G: Implementation Governance
-Phase H: Architecture Change Management

Doelgroep
Architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals; business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur. IT professionals met een rol binnen architectuur projecten.

Voorkennis en niveau
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur is aanbevelenswaardig om de aangereikte informatie beter te kunnen consumeren, HBO.

Duur
De training duurt 2 dagen.
Het eventuele examen wordt separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie afgenomen via Prometric.

Examenonderwerpen
-Benoemen wat (enterprise) architectuur is.
-De basisconcepten van Enterprise Architectuur benoemen.
-De kernbegrippen uitleggen.
-De belangrijkste definities uitleggen
-De hoofdlijnen van de Architecture Delivery Method reproduceren
-Het doel van het Enterprise Continuum and Tools uitleggen.
-De doelstellingen en aanpak van de ADM fases beschrijven.
-De ADM Guidelines and Techniques uitleggen en ondersteunen met voorbeelden.
-Beschrijven hoe Architecture Governance is ingericht.
-Architecture Views, Viewpoints, and Stakeholders uitleggen.
-Building Blocks uitleggen.
-De ADM Deliverables benoemen en plaatsen binnen het ADM proces.
-Reference Models beschrijven.
-Beschrijven uit welke onderdelen het Certificerings programma bestaat.

Examen
Het examen kan op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center door middel van een voucher, opgenomen in de cursusprijs.
Het examen is een gesloten boek examen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden.
De cesuur voor het behalen van de certificering is 55%.

Vervolgopleiding
Enterprise Architecture Level 2 based on TOGAF

Cursuskosten
€ 1.150,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image