TOGAF® 9 TRAINING COURSE – CERTIFIED – LEVEL 2 (INCLUSIEF EXAMEN)

Startdata

Neem contact op met onze planning om u daarna een passend planningsvoorstel te kunnen doen.
Bellen kan natuurlijk ook: 085-8771613

Informatie aanvragen

Achtergrond
Dit framework is een open en leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise Architecturen.
De kern bestaat uit een procesmodel voor het ontwikkelen van architecturen en het invoeren hiervan.
Om dit proces uit te voeren en architectuur te beheren zijn de volgende onderdelen beschreven:
-Architecture Development Method – Het hart van Enterprise Architecture dat in processtappen de architectuur ontwikkeld en beschrijft;
-Enterprise Capability Framework – In dit deel worden de organisatorische aspecten van de architectuur-lifecycle beschreven. Zaken die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld besturing, governance en de organisatorische afwegingen op gebied van mens en technologie.
-ADM Guidelines & Techniques – In dit deel vindt men specifieke technieken en richtlijnen die nuttig zijn bij het uitvoeren van de ADM.
-Enterprise Continuum & Tools - Beschrijft de interne administratie van architectuur onderdelen. Het beschrijft de structuur, de opzet en beheren van een architectuur repository.
-Reference Models - Beschrijft de opbouw en toepassing van 2 referentiemodellen. De twee referentiemodellen benoemd in het boek, zijn: Technical Reference Model (TRM) en Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM).
-Architecture Content Framework - Beschrijft de vanuit de ADM gegenereerde 'deliverables'. Een deliverable is een formele uitkomst van een stap of fase en bestaat uit bouwstenen en artefacten.

Doel van de training
De training bereidt u voor op het officiële TOGAF Practitioner (level 2) examen.
De training geeft diepgaand inzicht in het ontwikkelen en beheren van architectuur.
In de training wordt gebruik gemaakt van een casus. Op deze manier wordt de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast.


Inhoud van de training
De ADM cyclus wordt doorlopen waarbij alle onderdelen verdiept worden ten opzichte van de Foundation training.
Ieder onderdeel wordt afgesloten met een scenariovraag.
Deze vragen zijn vergelijkbaar met de vragen van het examen.
Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Deel 1: Preliminary Phase
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Samenhang tussen Scoping, Architectuur Landschap, Architecture Governance en Samenstelling Organisatie.
-Eigenschappen Content Metamodel
-Eigenschappen Repository

Deel 2: Phase A Architecture Vision
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Inrichten van een Architecture Project
-Uitvoeren van Stakeholder Management
-Gebruik van Business Transformation Readiness
-Noodzaak van Business Scenarios
-Interoperability eisen
-Effect van Capability-Based planning
-Doelstelling van Statement of Architecture Work

Deel 3: Phase B Business Architecture
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Toepassing van Building Blocks in Architecturen
-Business Architecture Artefacten
-Gebruik van Gap Analysis technieken
-Doelstelling van Architecture Roadmap
-Doelstelling van Architecture Requirements Specification
-Doelstelling van Architecture Definition Document

Deel 4: Phase C Information Systems Architecture
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Application Architecture Artefacten
-Data Architecture Artefacten
-Gebruik van III-RM in een Information Systems Architecture

Deel 5: Phase D Technology Architecture
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Eigenschappen van het modelleerproces in de Technology Architecture
-Gebruik van TRM in Technology Architecture
-Technology Architecture Artifacten

Deel 6: Phase E Opportunities & Solutions
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Gebruik Migration Plannings technieken voor in kaart brengen van afhankelijkheden
-Opstellen van Plannings en Migratie strategie
-Doelstelling van Implementation and Migration Plan

Deel 7: Phase F Migration Planning
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Afstemming met de Organisatie
-Gebruik Migration Plannings technieken voor in kaart brengen van vorderingen
-Doelstelling Implementation Governance Model

Deel 8: Phase G Implementation Governance
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Eigenschappen van Architecture Governance
-Uitvoeren van Perform Compliance Reviews
-Relatie tussen Risk Management en Governance

Deel 9: Phase H Architecture Change Management
-Input/Stappen/Output van deze fase
-Beheer van de Enteprise Architectuur

Doelgroep
Architecten en specialisten die zich bezighouden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals; business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur.
IT-professionals met een rol binnen architectuur projecten en wilt een goede basiskennis hebben ten aanzien van TOGAF.

Voorkennis en niveau
Een afgerond TOGAF Foundation training is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van deze training.
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur aanbevelenswaardig om de aangereikte informatie beter te kunnen consumeren, HBO.

Duur
2 Dagen.

Examen
Het examen wordt separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie afgenomen via Prometric, en is opgenomen in het cursustarief.
Dit examen is een open boek examen en bestaat uit 8 meerkeuze scenariovragen die binnen 90 minuten gemaakt dienen te worden.
De cesuur voor het behalen van deze certificering is 60%.

Cursuskosten
€ 1.150,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image