Archimate® 3.0 Foundation Level 1

Startdata

Neem contact op met onze planning om u daarna een passend planningsvoorstel te kunnen doen.
Bellen kan natuurlijk ook: 085-8771613

Informatie aanvragen

Achtergrond
ArchiMate® is een modelleertaal voor het visueel beschrijven van Enterprise Architecturen op een uniforme wijze.
ArchiMate ondersteunt het volledige Architectuurproces door het structureren en weergeven van:
-De onderliggende motivatie en visie
-De huidige-, transitie- en doelarchitecturen
-Relevante migratieaspecten die uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelarchitecturen
-Het gebruik van ArchiMate bevordert de communicatie en de begripsvorming tussen de belanghebbende. Enerzijds omdat de bouwstenen en het gebruik hiervan in visuele -weergaven geformaliseerd zijn en anderzijds omdat het een leveranciers onafhankelijke open standaard is die in toenemende mate wereldwijd geadopteerd wordt.

Doel van de training
Doel van de training is tweeledig; In de eerste plaats wordt door middel van een casus, de gedoceerde theorie direct in de praktijk toegepast opdat u de mogelijkheden van ArchiMate direct ervaart en vervolgens in uw eigen situatie kunt toepassen en in de tweede plaats behandelt de training de relevante onderdelen die vereist zijn voor het ArchiMate 2 Foundation (level 1) examen.

Inhoud van de training
De training neemt u vanaf de oorsprong van Architectuur via de basisconcepten van Enterprise Architectuur mee naar de onderdelen van ArchiMate. Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Deel 1: Introductie
-Introductie ArchiMate
-Evolutie van ArchiMate
-ArchiMate certificeringsprogramma
-Eigenschappen van een modelleertaal
-Enterprise Architectuur

Deel 2: ArchiMate basisconcepten
-Basisconcepten ArchiMate
-ArchiMate relaties
-'Business Architecture' in ArchiMate
-'Application Architecture' in ArchiMate
-'Technology Architecture' in ArchiMate
-Integratie over de Architectuurlagen heen

Deel 3: Extensies
-Extensiemechanismen
-'Motivation' extensie
-'Implemenation & Migration' extensie

Deel 4: Viewpoints
-Stakeholders and Viewpoints

Doelgroep
Architecten en specialisten die zich bezig houden met een vorm van Enterprise Architectuur, zoals; business, applicatie, data, technologie, beheer en security-architectuur, en managers in de rol van Project-, Operationeel- en Senior-Manager.

Voorkennis en niveau
Affiniteit met (Enterprise) Architectuur is aanbevelenswaardig om de aangereikte informatie beter te kunnen consumeren, HBO.

Duur
De training duurt 2 dagen.
Het examen worden separaat van de training op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen via Prometric.

Examenonderwerpen
De examenonderwerpen zijn gespecificeerd in de ArchiMate Conformance Guide, die beschikbaar is via de Open Group website.

De onderdelen die als bekend worden beschouwd:
-Basisconcepten en definities: De basisconcepten en terminologie van Enterprise Architectuur en ArchiMate
-Uitgangspunten modelleertaal: De onderliggende concepten van de ArchiMate modelleertaal
-ArchiMate Concepten: De ArchiMate concepten in de verschillende architectuurlagen
-Relaties: Definities en gebruik van relaties en afgeleide relaties
-Viewpoints en VisualisatiesConcepten van Views en Viewpoints en de rol die ze spelen in ArchiMate
-Extensie-mogelijkheden De extensie-mogelijkheden die kunnen worden toegepast in ArchiMate
-Tool Support: Ondersteuning van gecertificeerde tools bij het Architectuur proces op basis van ArchiMate
-Archimate in combinatie met andere raamwerken en talen: De relatie tussen TOGAF, BPMN, UML en ArchiMate
-ArchiMate certificeringsprogramma

Examen
Het ArchiMate 3 Foundation (level 1) examen kan op een door u gekozen tijdstip en locatie worden afgenomen in een Prometric test center.
Het ArchiMate 3 Foundation (level 1) examen is een gesloten boek examen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen die binnen 60 minuten gemaakt dienen te worden.
De cesuur voor het behalen van de 'ArchiMate 3 Foundation' certificering is 60%.
Het examenbedrag is opgenomen in de cursusprijs!

Vervolgopleiding
Archimate® 3.0 Practitioner Level2

Cursuskosten
€ 1.150,00

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image