GoodSense - Specialists in control

GoodSense; training en consultancy.

Bij GoodSense is de focus qua consultancy gelegd op Projectmanagement en Servicemanagement. De trainingen die GoodSense geeft sluiten daar niet alleen bij aan, het gaat verder. 
Kennis is in onze organisatie een kostbaar goed. Die kennis willen wij niet alleen zelf gebruiken, maar waar mogelijk ook overdragen aan anderen. "Learn from Experience" noemen we dat. Onze ervaren trainers kunnen vanuit de praktijksituatie met sprekende voorbeelden duidelijk maken hoe u zaken aan kunt pakken in uw eigen omgeving.

Uiteraard weten wij dat de huidige markt vraagt om certificering en daarom zijn wij niet alleen praktijkgericht maar zorgen we voor de juiste en geaccrediteerde theoretische onderbouwing.
Zo verzorgen wij opleidingen op het gebied van Agile PM™, Agile Development, ASL® Applicatiebeheer,  BiSL® Functioneel beheer, Governance, IPMA® Projectmanagement, ITIL® Servicemanagment, ISO20000, Lean Six-Sigma, Lean-IT™, MSP® Programmamanagement, Microsoft Office, PRINCE2® Projectmanagement, P3O® Portfolio Programme and Project Office, PMI® PMBoK Projectmanagement, Scrum, Social Media en TMap® Testing.

GoodSense levert specialisten.

GoodSense levert specialisten als consultant, op tijdelijke basis gedetacheerd of op basis van een contract. Lees meer bij het onderdeel Staffing.

GoodSense certificeert en verzorgt trainingen die afgestemd zijn op de klant.

Natuurlijk is het behalen van een certificaat belangrijk maar de organisatie moet ook baat hebben bij de verworven kennis. Maatwerk vooraf bepalen is een mogelijkheid maar wij staan u ook graag bij op consultancy basis om het geleerde in de praktijk te brengen. Lees meer bij het onderdeel Training.

GoodSense Solutions ondersteunt bij het optimaliseren van de regievoering binnen uw organisatie.

Door middel van training en consult assisteren wij u bij transitie van uw organisatie. Samen met U bekijken we waar de ‘quick wins’ liggen en deze worden op een methodische wijze opgepakt en uitgevoerd. Wij kunnen U ondersteunen op zowel organisatorisch, financieel en technisch niveau. Indien noodzakelijk kunnen ook de daaruit voortvloeiende projecten / programma’s voor worden gemanaged.
Voor de borging binnen uw organisatie heeft Goodsense, als trainingsinstituut, een Governance opleiding ontwikkeld die als maatwerk binnen uw organisatie kan worden aangeboden. Lees meer bij het onderdeel Solutions.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited
MSP® is a registered trade mark of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited
P3O® is a registered trade mark of AXELOS Limited
ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited
The Swirl Device logo™  is a trade mark of The APM Group Limited
Agile Project Management™ is a trade mark of The APM Group Limited
Lean IT™ is a trade mark of The APM Group Limited
Lean Six Sigma™ is a trade mark of The APM Group Limited

COBIT® is a Registered Trade Mark of ISACA
IPMA® is a Registered Trade Mark of IPMA in Switzerland and other countries
TMap® is een door Sogeti Nederland BV geregistreerd merk.
ASL® is a Registered Trade Mark of ASL BiSL Foundation
BiSL® is a Registered Trade Mark of ASL BiSL Foundation

P3O Opleidingen ITIL Opleidingen PRINCE2 Opleidingen Lean Six Sigma Opleidingen
Lean-IT Opleidingen
SCRUM Opleidingen
Agile PM Opleidingen
IPMA Opleidingen
TMAP Opleidingen
ASL2 en BiSL Opleidingen